Veranderingen en een nieuw aanbod

Komend schooljaar gaat er het een en ander veranderen in mijn aanbod van Mindfulness trainingen. Ik heb me tot nu toe vooral bezig gehouden met het begeleiden van kinderen. Zowel op school als in mijn eigen praktijk heb ik kinderen mogen helpen om beter te leren omgaan met alle prikkels in en buiten zichzelf. Zo kreeg ik kinderen die zich slecht konden concentreren en hierdoor moeite hadden om op school bij de les te blijven. Door de training leerden ze hoe ze hun aandacht konden sturen en dus minder snel afgeleid werden. Er waren kinderen die thuis boos en/of verdrietig waren omdat ze frustraties hadden door een te vol hoofd. Zij bleven vooral in hun hoofd met gedachten bezig en ik heb hen geleerd hoe ze zich konden ontspannen door aandacht te geven aan hun lijf en de ademhaling. Maar er waren ook jongens en meisjes die gewoon heel gevoelig waren en al snel overbelast waren door dagelijkse gebeurtenissen. Voor mij de uitdaging om hen te begeleiden in liefdevol omgaan met zichzelf en accepteren en waarderen wie en hoe ze zijn.

Toch bleef ik tijdens de training iets missen in het aanbod. De kinderen kregen vaak de opdracht mee om thuis te oefenen. Om het een gewoonte te laten worden tijdens normale schooldagen. Maar omdat kinderen vaak moeite hebben om dit echt thuis te doen, had ik de steun en de hulp van de ouders nodig. Dit was soms een probleem. De ouders gaven aan dat zij meer informatie nodig hadden. Ze wilden graag leren hoe ze zelf Mindful konden worden en hoe ze dit konden toepassen in de opvoeding.

Daarom heb ik gekozen voor de MIO opleiding: Mindfulness In Opvoeding. Ik kan dan de ouders leren hoe ze de oefeningen kunnen toepassen op zichzelf en daardoor ook beter in staat zijn om op een Mindful manier met hun kind om te gaan. Vanuit een rustige mind en met meer bewuste aandacht.

Om jullie een idee te geven van wat er tijdens de opleiding wordt behandeld, volgen hier de belangrijkste thema’s:

» De belangrijkste drie psychologische basisbehoeften van ieder mens

» Van DOEN naar ZIJN

» De manier waarop we de dingen waarnemen bepaalt ons gedrag: waarneming van invloed van overtuigingen en patronen uit eigen jeugd

» Grenzen voelen en je reactie hierop

» Werken met de mindfulness kwaliteiten in opvoeding

» Opvoedingsstress: hoe ga je ermee om?

» Communicatie: bewustwording van oude patronen in conflictsituaties. Oefenen met het “drammen verdragen”. Bewustwording van mogelijke nieuwe stijlen van communicatie

» Quality time: wat betekent dit in de opvoeding?

» Het belang van compassie en zelfcompassie in de opvoeding

Komend jaar is er nog plaats voor individuele of groepslessen Mindfulness voor kinderen. Hier blijf ik gewoon mee doorgaan en zal voorlopig ook het belangrijkste onderdeel blijven van mijn aanbod. In maart 2019 zal daar een training bij komen voor volwassenen, maar daar hoor je terzijnertijd meer over.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *